Skip to product information
1 of 2

Mark Kenneth S. Garcia

Moonlight

Regular price ₱36,000.00 PHP
Regular price Sale price ₱36,000.00 PHP
Sale Sold!
Shipping calculated at checkout.

"Moonlight"

24" x 24" x 2"

Acrylic on Canvas Board

2022

Ang kagandahan ng kalikasan ay isang mahalagang yaman na dapat ating pangalagaan. Sa bawat pagkakataon na ating masdan ang kagandahan ng kalikasan, nararapat lamang na bigyang-pansin natin ang ating mga gawi at kilos upang mapanatili natin ang kalikasan at masigurong ito ay maihahatid sa mga susunod pang henerasyon.

Ang kabighaan ng kalikasan ay hindi lamang nagbibigay ng likas na ganda, kundi nagbibigay rin ng mga likas na yaman at sustansya na kinakailangan ng sangkatauhan upang mabuhay. Dahil dito, mahalagang maunawaan natin ang halaga ng ating kalikasan at magtulungan upang mapangalagaan ito para sa ikauunlad ng ating lipunan at ng ating planeta.

Mark Kenneth Garcia is an artist who specializes in creating surreal images of nature using acrylic on canvas. His works are inspired by his personal encounters with the natural world, and aim to showcase the innate beauty and wonder of the environment. Through his paintings, Garcia seeks to capture the essence of nature's sublime beauty and transform it into tangible visual expressions that immerse the viewer in a world of awe-inspiring landscapes and vistas. The use of acrylic on canvas adds texture and depth to his works, bringing them to life with a captivating vibrancy that invites the viewer to explore the intricate details of his paintings. Garcia's art is a compelling tribute to the enduring power and timeless allure of nature, and his unique perspective and artistic vision make his works truly remarkable.