Skip to product information
1 of 5

Elaine Bautista

Lumbay

Regular price ₱12,000.00 PHP
Regular price Sale price ₱12,000.00 PHP
Sale Sold!
Shipping calculated at checkout.

"Lumbay"

24" x 24" x 1.5"

Ink on Canvas

2022

Kalungkutan, kagustuhan, kasakiman - tatlong salitang may malalim na kahulugan at hindi kayang ilarawan ng simple. Gayunpaman, tulad ng likhang ito, nagtataglay ito ng kasaysayan at kahulugan na nasa likod ng bawat letra at bawat kahulugan.

Ang bawat tao ay mayroong sariling kalungkutan, kagustuhan, at kasakiman. Ito ang mga bagay na nagbibigay ng kulay at kahulugan sa buhay. Subalit, kasing gulo ng likhang ito ang paghahanap sa kahulugan ng mga ito. Ano ba talaga ang pinagmamasdan dito? Anong nasa likod ng bawat letra?

Ang pagtuklas sa kahulugan ng kalungkutan, kagustuhan, at kasakiman ay hindi madaling gawain. Ito ay kailangan ng buong pag-unawa at pag-aaral sa sarili at sa mundo. Ngunit, sa paghahanap ng mga ito, nagagawa nating makita ang ating mga sarili sa iba't ibang pananaw at makilala ang iba sa kanilang mga pinagdaraanan.

Ngayon, tanong natin sa ating sarili, gugustuhin ba natin na malaman ng iba ang mga nasa kasulok-sulukan ng ating damdamin? Sa isang mundo na puno ng judgment at kritisismo, mahirap ipakita ang ating tunay na kalungkutan, kagustuhan, at kasakiman. Gayunpaman, sa pagsapit ng araw, hindi ba't mas magaan ang pakiramdam kung nakakausap natin ang iba na mayroong parehong nararamdaman at pangangailangan?

Sa huli, ang kalungkutan, kagustuhan, at kasakiman ay mga bahagi ng ating pagkatao na hindi maaaring itago. Ito ay nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon sa buhay at nagbibigay ng kahulugan sa ating pagkabuhay. Ang pagtuklas ng kahulugan ng mga ito ay nagbibigay ng kakaibang kaligayahan at kasiyahan sa ating mga puso.

 

Elaine “Yeye” Bautista uses art as an expression of feelings, emotions, events, and stories of the lives of others and herself. Currently, she mainly uses ink as her art medium, from which she finds solace in the long process of creating its details and patterns. She continues to explore different mediums and art styles, as well as learn through kind artists that she has met along the way.